A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Makrosomie

Makrosomie – zvětšení celého těla či jednotlivých orgánů plodu, které vzniká v  důsledku neuspokojivě kompenzovaného gestačního diabetu během těhotenství. Novorozenec tak může namísto obvyklých 3500 gramů vážit více než 4000 g. V případě makrosomie je při porodu ohrožena jak matka, tak i dítě. Porod je pak obvykle nutné provést císařským řezem.
U plodu může zvýšená produkce inzulínu vyvolat poškození jeho pankreatických beta buněk a do budoucna zvýšit riziko vzniku diabetu. Navíc se u novorozenců často po porodu objevují těžké hypoglykémie.

Makroangiopatie Makulární edém (Makulopatie)