A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mikroangiopatie

Mikroangiopatie je postižení menších cév (srovnej makroangiopatie) příznačné pro onemocnění cukrovkou. Hlavní příčinou specifických mikrovaskulárních pozdních diabetických komplikací je dlouhodobě přetrvávající hyperglykémie. Mikroangiopatie nejčastěji zasahuje cévy v sítnici (diabetická retinopatie), ledvinách (diabetická nefropatie)
a cévy vyživující nervový systém (diabetická neuropatie). Mikrovaskulární komplikace se mohou vyskytnout u všech diabetiků. U diabetiků 2. typu mohou být dokonce (až u poloviny případů) první známkou diabetu. Hyperglykémie se u diabetu 2. typu vyvíjí mnoho let
a nemusí být symptomatická. Kromě hyperglykemie se při vzniku cévního poškození malých cév uplatňují se i další faktory (genetické (dědičné) předpoklady, hypertenze, dyslipidemie, věk, kouření). Dobrou dlouhodobou  kompenzací diabetu, posuzovanou nejlépe dle výšky glykovaného hemoglobinu lze vzniku mikroangiopatických projevů předejít, nebo přinejmenším oddálit jejich nástup a zmírnit závažnost následků.

Mikroaneurysma Minerální látky