A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mmol/l vs. mg/dl

V mmol/l (milimol na litr) se v České republice (Evropě) uvádějí hodnoty (hladiny) různých laboratorních parametrů, včetně toho
 diabetiků nejsledovanějšího, kterým je hladina krevního cukru glykemie. V zahraničí se ale často místo mmol/l používají tradiční měrné jednotky - mg/dl (miligram na decilitr). Normální hodnota glykemie u zdravého člověka je v těchto jednotkách 70 - 100 mg/dl. S těmito jednotkami se můžete setkat například při ošetření na vaší zahraniční dovolené, nebo u některých glukometrů. Z tohoto důvodu je vhodné znát matematický vztah pro přepočet mezi těmito jednotkami.

Mléko a mléčné výrobky MODY diabetes mellitus