A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Monofilamentaum

Monofilamentum (nylonové vlákno), které se ohne váhou 10g se používá k vyšetření povrchové kožní citlivosti, jejíž porucha je jedním z projevů > diabetické neuropatie a významně zvyšuje riziko syndromu > diabetické nohy. Pacient při vyšetření leží na

zádech, má zavřené oči. Filamentum je přikládáno tak, aby během jedné sekundy při lehkém dotyku došlo k jeho prohnutí. Dohromady je vyšetřováno 8 bodů. Již  nález 1 a více necitlivých bodů svědčí pro závažnou poruchu čití.

MODY diabetes mellitus Mykóza