A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metabolismus

Metabolismus = látková výměna, je soubor dějů v lidském těle při kterých dochází ke zpracování, proměně a využití živin za účelem dodání energie či stavebního materiálu pro buňky těla. Patří sem hlavně metabolismus sacharidů, tuků (lipidů), aminokyselin
(proteinů) a nukleových kyselin. Zkoumáním metabolizmu v lidském těle se zabývá biochemie. Metabolické děje lze rozdělit podle toho, jestli při nich dochází k tvorbě molekul (anabolické děje) nebo k jejich rozkladu (katabolické děje). Mezi anabolické pochody patří tvorba glykogenu sloužícího jako zásoba glukózy), tvorba mastných kyselin a tvorba proteinů (proteosyntéza). Katabolickými pochody jsou štěpení glykogenu, oxidace mastných kyselin, tvorba ketolátek a rozklad proteinů (proteolýza). Porušený metabolizmus sacharidů (resp. glukózy) je základní příčinou vzniku diabetu. Pro správný průběh metabolických dějů v těle je potřeba dodat dostačující množství stavebních prvků a energie prostřednictvím jídla. Množství energie potřebné pro zachování základních životně důležitých pochodů se označuje jako bazální metabolizmus (angl. BMR – basal metabolic rate).

Metabolický syndrom Mikroaneurysma