A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metabolický syndrom

Jako metabolický syndrom (MetS, syndrom inzulínové rezistence, Reavenův syndrom) se označuje nápadně častý současný výskyt několika poruch a nemocí zároveň. Mezi hlavní složky metabolického syndromu patří obezita centrálního typu, tj. nadbytek tukové tkáně v břišní dutině a břišní stěně;  hypertenze;  poruchy glukózového metabolismu, inzulínová rezistence, dyslipidemie, zejména její typ spojený s vysokou koncentrací triglyceridů a malých denzních částic LDL-cholesterolu a nízkou koncentrací HDL-cholesterolu. (viz tabulka). Z dalších abnormalit zařazovaných pod pojem MetS lze zmínit psychické a > stresové faktory, zvýšenou srážlivost krve, známky chronického  zánětu
a mikroalbuminurii. U naší populace ve věku 25-64 let se metabolický syndrom vyskytuje zhruba u 24 % žen a 32 % mužů. Závažným důsledkem MetS je výrazný vliv na rozvoj aterosklerózy
a jejích komplikací. Diabetici postižení metabolickým syndromem mají minimálně 2 až 3krát vyšší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, především tedy na ischemickou chorobu srdeční
a cévní mozkové příhody.

Mastné kyseliny Metabolismus