A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mikroaneurysma

Jako mikroaneurysmata se označují výdutě (ohraničená rozšíření) drobných cév oka. Jejich přítomnost ve středních vrstvách sítnice zjištěná při vyšetření očního pozadí je jednou
z prvních známek počínající diabetické retinopatie. Cévní stěna v místech takto postižených kapilár je mnohem křehčí a náchylná k vzniku hemoragie (krvácení). Kromě těchto poruch se
v rámci retinopatie na sítnici vyskytují i další charakteristické znaky, např. vatovitá ložiska, otok sítnice, žilní abnormality, IRMA (intraretinální mikrovaskulární abnormality) a v těžších případech (proliferativní retinopatie) i novotvorba cév (neovaskularizace)

Metabolismus Mikroangiopatie