A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Makulární edém (Makulopatie)

Makulopatie je postižení sítnice oka v místě nejostřejšího vidění (tzv. makula – žlutá skvrna) v důsledku škodlivého působení hyperglykemie. Makulopatie patří mezi projevy diabetické retinopatie. Makulární edém (otok) je definován jako ztluštění sítnice či tvrdé exsudáty (usazeniny proteinů a lipidů prosáklé z nekvalitních nově vytvořených cév) v dosahu 1500 mikronů od centra makuly. V léčbě makulárního edému se používá laserová fotokoagulace případně vitrektomie

Makrosomie Maso a mastné výrobky