Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imunosupresiva

Imunosupresiva je skupina léků podávaných po transplantaci k potlačení imunitní (obranné) reakce těla (rejekce) na přítomnost cizorodé tkáně. Organizmus totiž vnímá nový transplantovaný orgán jako cizí a snaží se ho napadnout podobně jako napadá např. bakterie, které se dostanou do těla. Imunosupresivní léky zabraňují odmítnutí nového orgánu oslabením této odpovědi imunitního systému proti …

Číst více

Indikace

Indikace je důvod vyžadující určitý léčebný nebo diagnostický postup. (např. indikace k zahájení léčby inzulínem, antibiotiky nebo indikace k provedení amputace k léčbě dialýzou, indikace k provedení ergometrie laserové fotokoagulace  apod. Indikace se dělí na absolutní, kdy je příslušný léčebný postup nutné provést (např. operace při náhlých příhodách břišních), a relativní, kdy je…

Číst více

Infarkt myokardu (IM)

Infarkt myokardu (IM) je náhlé postižení srdce s odumřením (nekrózou) části srdeční svaloviny v důsledku uzavření jedné nebo více aterosklerózou postižených věnčitých (koronárních) tepen zásobujících srdeční sval kyslíkem a živinami. IM je akutní projev ischemické choroby srdeční (ICHS). Podle rozsahu postižení srdečního svalu se infarkt dělí na transmurální (tzv. Q, neboli STEMI -…

Číst více

Infekce

Infekce je nákaza je proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů, plísní) do organismu. Do těla se mohou dostat různými způsoby (kapénková nákaza, potrava, poranění, pohlavní styk, přenos krví, přenos z matky na plod, kousnutím hmyzem aj.). Lidský organismus se infekci brání (jako bariéra slouží kůže  sliznice) a i po jejich proniknutí se je snaží likvidovat pomocí imunitního systému.…

Číst více

Injekce

Injekce (zkr. inj.) je vpravení kapalných látek (léčiv) do těla. Injekci lze podat nitrožilně - intravenózně (i.v.), nitrosvalově – intramuskulárně (i.m.), podkožně - subkutánně (s.c.) či nitrokožně – intradermálně (i.d.). Injekční podání léku se používá tehdy, je-li třeba dosáhnout rychlejšího účinku daného léku, nebo není-li možné podat lék ústy (perorálně). Tak je tomu i v případě…

Číst více