A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Injekce

Injekce (zkr. inj.) je vpravení kapalných látek (léčiv) do těla. Injekci lze podat nitrožilně - intravenózně (i.v.), nitrosvalově – intramuskulárně (i.m.), podkožně - subkutánně (s.c.) či nitrokožně – intradermálně (i.d.). Injekční podání léku se používá tehdy, je-li třeba dosáhnout rychlejšího účinku daného léku, nebo není-li možné podat lék ústy (perorálně). Tak je tomu
i v případě inzulínu, který by se v případě požití ústy rozložil v trávicím ústrojí dříve, než by se mohl vstřebat. Proto je potřeba inzulín aplikovat pomocí injekce a to nejčastěji subkutánně (podkožně) pomocí stříkačky nebo inzulínového pera, v některých případech (za hospitalizace, před operací, při výrazné hyperglykemii či ketoacidóze) i intravenózně (nitrožilně).

Infekce Inkretiny