A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Indikace

Indikace je důvod vyžadující určitý léčebný nebo diagnostický postup. (např. indikace k zahájení léčby inzulínem, antibiotiky nebo indikace k provedení amputace k léčbě dialýzou, indikace
k provedení ergometrie laserové fotokoagulace  apod. Indikace se dělí na absolutní, kdy je příslušný léčebný postup nutné provést (např. operace při náhlých příhodách břišních),
a relativní, kdy je provedení daného zákroku nebo podání léku zvažováno ještě z dalších hledisek – jiné léčebné možnosti, riziko výkonu apod. Vitální indikace nastává při přímém ohrožení života, jež může být daným výkonem odvráceno. Opakem indikací jsou kontraindikace

Imunosupresiva Infarkt myokardu (IM)