A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inzulín - skladování

Inzulín by se měl skladovat v ledničce při teplotě +2 až +8° C. Pozor, nesmí zmrznout! Nikdy nepoužívejte inzulín, který prošel mrazem, protože jeho účinnost je nejistá. V případě, že nelze inzulín uchovávat
v ledničce, měl by být alespoň v chladu a chráněn před světlem. Sluneční záření totiž také může snížit jeho účinnost. Při aplikaci by inzulín měl mít pokojovou teplotu, neboť injekce studeného inzulínu může být bolestivá. Při správném skladování lze inzulin používat do ukončení doby trvanlivosti – exspirace (obvykle jeden rok), uvedené na obalu. Po překročení doby trvanlivosti inzulin nepoužívejte. Před aplikací, výměnou cartridge nebo plněním zásobníku inzulínové pumpy zkontrolujte, je-li inzulín čirý a bez sraženiny (výjimkou jsou premixované inzulíny, které jsou za normálních okolností mléčně zkalené). Inzulin v inzulinovém peru lze po dobu 4 až 6 týdnů bez obav uchovávat v teplotě do 25°C. Přesná doba, po kterou lze konkrétní druh inzulinu uchovávat, je uvedena v příbalové informaci. Vždy však chraňte balení inzulinu před působením přímého slunečního světla a vysoké teploty.

Inzulín - aplikace Inzulinom