A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MODY diabetes mellitus

MODY diabetes (Maturity-Onset Diabetes of Young), diabetes mladistvých připomínající diabetes 2. typu) je monogenní formou diabetu s diabetem s přesně vymezeným genetickým defektem beta-buněk pankreatu vedoucím k porušené sekreci inzulinu (přibližně u 5 % pacientů). Ve většině případů není životně závislý na léčbě inzulinem, avšak farmakologická léčba může být nutná pro udržení optimální kompenzaci diabetu. V současné době je známo více než 13 genů, jejichž mutace mohou způsobovat MODY diabetes 

Prvním vodítkem pro podezření na takový monogenně podmíněný diabetes je tedy výskyt podobné poruchy v několika generacích. Za časný začátek v této souvislosti považujeme manifestaci diabetu nebo nález hyperglykémie alespoň u jednoho člena rodiny před 25. rokem života.

mmol/l vs. mg/dl Monofilamentaum