A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická noha

Jako diabetická noha, nebo syndrom diabetické nohy se označuje postižení dolní končetiny od kotníku dolů zapříčiněné dlouhodobým působením zvýšené hladiny cukru hyperglykemie, což vede většinou ke kombinaci poruchy cévního a nervového zásobení. Diabetická noha je tedy většinou určitou kombinací projevů diabetické neuropatie, mikroangiopatie
a makroangiopatie
. K vzniku diabetické nohy může rovněž přispět nošení nesprávné obuvi, postižení nehtů a kůže mykózou, neošetřené otlaky, praskliny a další příčiny. Projevuje se vznikem ulcerací, gangrény, infekce. Mezi syndrom diabetické nohy se řadí i končetiny postižené Charcotovou osteoarthropatií (tj.
s neuropatickým postižením kostí a kloubů nohy). Od syndromu diabetické nohy je potřeba odlišit zejména ulcerace vzniklé v důsledku chronické žilní nedostatečnosti (tzv. bércové vředy).

Dělení závažnosti diabetické nohy dle Wagnera
Stupeň 1 povrchová ulcerace (v dermis), většinou bez známek infekce
Stupeň 2 hlubší ulcerace (pronikající do podkožní tkáně), většinou není přítomná významná infekce
Stupeň 3 hluboká ulcerace (pronikající do kostí a kloubů) a/nebo závažná infekce (flegmóna, absces, osteomyelitida, artritida, tendinitida)
Stupeň 4 lokalizovaná gangréna - např. prsty, pata
Stupeň 5 gangréna celé nohy

Diabetická noha - rizika

Vznik diabetické nohy je často výsledkem působení několika rizikových faktorů. Postižení diabetickou neuropatií může vést k oslabení až ztrátě citlivosti na tlak, k poruše vnímání tepla a chladu, zborcení klenby nožní
a k ochabnutí a oslabení svalů nohy. V důsledku autonomní neuropatie je snížená potivost na nohách. To vše vystavuje nohu nadměrnému zatížení některých typických míst na šlapce, na prstech či v meziprstí (viz obrázky). Následkem těchto poruch jsou kožní poruchy (hyperkeratózy, otlaky, puchýře, mykózy, ulcerace, ragády, změny barvy a teploty kůže), kostní deformity a deformace (kladívkovité prsty, haluces valgi, Charcotova osteoartropatie, cheiroartropatie). Rizikem diabetické nohy souvisejícím s aterosklerózou jsou projevy ischemické choroby dolních končetin (klaudikace a  vymizení pulzací, které lze vyšetřit pomocí Doppleru. Příznaky diabetické neuropatie lze diagnostikovat např. pomocí ladičky nebo mikrofilamenta.

  Diabetická noha léčba

Léčba syndromu diabetické nohy
Cíl léčby Způsob léčby
odlehčení ulcerací pojízdná křesla, berle, speciální kontaktní fixace (ortézy) a dlahy terapeutická obuv (poloviční boty) speciální vložky, klid na lůžku (v dermis), většinou bez známek infekce
léčba ischemické choroby dolních končetin zanechání kouření, revaskularizace angioplastika, cévní chirurgie bypass, antiagregancia, hyperbarická oxygenoterapie
léčba infekce antibiotická léčba (parenterální, perorální) lokální léčba (debridement, drenáže, incise, nízké amputace)
lokální terapie čištění rány, léčba edému, lokální terapie tvořící vlhké prostředí nové techniky (růstové faktory, kožní transplantáty, lokální aplikace podtlaku VAC, larvy)
zlepšení metabolického stavu kompenzace diabetu, uspokojivé nutriční parametry léčba dyslipidemie, hypertenze
prevence opětovného vzniku ulcerací protetická péče, péče o kůži a nehty, koupele, promašťování, antimykotika, psychosociální péče, korekční chirurgie

Poznámka redakce:
doporučujeme prohlédnout si internetové stránky www.diabota.cz, kde získáte informace o vhodné obuvi pro diabetiky.

Diabetická neuropatie Diabetická retinopatie