A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetické koma

Jako koma se obecně označuje stav hlubokého bezvědomí. V těžších případech postižený nereaguje ani na bolestivé podněty. K nejčastějším příčinám patří úrazy hlavy, krvácení do mozku, těžce probíhající nervové infekce, otravy.
Jako diabetické koma se označuje stav bezvědomí vznikající následkem akutních komplikací diabetu, konkrétně při těžkém stupni hypoglykemieketoacidózy, nebo hyperosmolárního hyperglykemického stavu.

Diabetická retinopatie Dialýza (Hemodialýza)