A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetes 2. typu

Nejčastější typ cukrovky (až 90% všech případů diabetu) podmíněný dědičně a ve většině případů i přítomností zevních faktorů nadváhy či obezity při zmnožení tukové tkáně. Onemocnění se projevuje v obvykle dospělosti po dosažení 40 let věku. Začátek onemocnění bývá pozvolný, bez typických symptomů (příznaků) diabetu a jeho záchyt bývá často náhodný. Proto se u nás provádí screening na přítomnost tohoto onemocnění. Diabetes 2. typu vzniká
v důsledku inzulinové rezistence (porucha působení inzulínu v cílových tkáních) a ztráty schopnosti beta buněk tvořit a vylučovat dostačující množství inzulinu
.  Nezbytným předpokladem vzniku diabetu 2. typu je přítomnost obou poruch. V důsledku toho dochází ke ztrátě kontroly hladiny krevního cukru glykemie. Porucha má postupně zhoršující se charakter. Léčba diabetu 2. typu zahrnuje zejména tzv. režimová opatření, tj. diabetickou dietu a fyzickou aktivitu, jednak farmakoterapii pomocí perorálních antidiabetik, inzulínu či inkretinů.

Diabetes 1. typu Diabetes mellitus