A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dyslipidemie (hyperlipoproteinemie)

Dyslipidemie (hyperlipoproteinemie) je porucha metabolizmu lipidů (tuků), u diabetiků nejčastěji charakterizovaná zvýšeným celkovým cholesterolem LDL cholesterolem, triglyceridy a sníženými hladinami HDL cholesterolu. Rozlišuje se několik typů dyslipidemie podle druhu lipoproteinu (částice přenášející v krvi tuky) a přenášeného tuku (hypercholesterolemie, hypertriacylglycerolemie, kombimovaná dyslipidemie). Někdy jsou dědičné, vliv má i způsob stravování a některé nemoci. Sekundární dyslipidemie vznikají v souvislosti s jiným základním onemocněním, které ovlivňuje lipidový metabolismus. K nejčastějším příčinám patří diabetes, obezita, alkoholismus, nefrotický syndrom, uremie, hypotyreóza, podávání některých léků (např. kortikoidů či thiazidů) aj. Základním nepříznivým důsledkem dyslipidemií je vývoj a urychlení aterosklerózy a všech kardiovaskulárních komplikací s ní souvisejících ( viz makroangiopatie ICHS, ICHDK, CMP) V léčbě se uplatňuje dieta a léky, které snižují hladinu tuků v krvi hypolipidemika (nejčastěji statiny a fibráty)

Double diabetes Echokardiografie (zkr. ECHO)