A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doppler

Dopplerův ultrazvukový průtokoměr („doppler“) – přístroj využívající ultrazvuku k měření krevního tlaku (a průtoku) na tepnách, zejm. dolních končetin. Užívá se v diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), kde jej lze doplnit  jinou neinvazivní metodou, např. vyšetřením palcových tlaků nebo vyšetřením transkutánního parciálního tlaku kyslíku (TcpO2). Týž princip jako u dolních končetin umožňuje posoudit proudění krve v srdci při tzv. dopplerovské echokardiografii. Vyšetření dopplerem je jednoduché, pacienta nezatěžující a nebolestivé.

Diuretika Double diabetes