A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Holter EKG

Holterovo monitorování (hovor. „holter“) je sledování EKG záznamu pacienta během 24 hodin při jeho běžné činnosti. Vyšetřovanému jsou na dané období připevněny na tělo elektrody a křivka EKG se zaznamenává na paměťové médium, které se pak připojí k počítači, kam se údaje přenesou a pomocí programu vyhodnotí. Vyšetření umožní posoudit EKG při normálních životních úkonech pacienta a sledovat zejm. poruchy rytmu (arytmie) či některé ischemické změny.

Hojení ran Holter TK (ABPM)