A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Holter TK (ABPM)

Holterovo monitorování (hovor. „holter“) je sledování krevního tlaku (TK) pacienta během 24 hodin při jeho běžné činnosti. Intervaly mezi jednotlivými měřeními by měly být maximálně 30 min, abychom získali dostatečný počet měření. Během monitoringu by měl  pacient zapisovat do záznamníku neobvyklé situace a také čas a kvalitu spánku. Z naměřených hodnot je pak vyhodnocen průměrný TK a tepová frekvence za celé sledované období, průměrný denní a průměrný spánkový TK a TF (tepová frekvence).
Hodnoty TK při ABPM jsou nižší než TK měřený v ordinaci lékaře (průměrný 24hodinový
TK < 125/80 mm Hg).

Holter EKG Hořčík (magnesium)