A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky. Umožňuje nemocnému, aby si hlouběji uvědomil podstatu svého onemocnění a problému a naučil se mu sám svými silami čelit. Pod pojem psychoterapie spadá poměrně široká škála různých škol, metod a technik léčení stresu, obezity , sexuálních dysfunkcí, poruch příjmu potravy, odvykání kouření,  drogových závislostí či jiných duševních poruch. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru, ačkoli v některých se využívají i další způsoby komunikace jako psaní, kreslení, hudba apod. Psychoterapie se provádí individuálně anebo ve skupinách, nebo v párech (partnerských nebo manželských) či v rámci celé rodiny (rodinná terapie). Viz též kognitivně-behaviorální terapie.

Průkaz diabetika Puls