A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou charakterizovány strachem z tloušťky (či jen z mírného zvýšení tělesné hmotnosti), odmítáním přiměřené tělesné hmotnosti a proporcí ženského těla, nadměrnou pozorností věnovanou vlastnímu vzhledu a hmotnosti, používáním nevhodných a ze zdravotního hlediska rizikových metod, které mají zabránit zvýšení tělesné hmotnosti či způsobit její snížení. Jedná se o přísné omezovaní jídla až držení hladovek, vyprovokované zvracení, intenzivní fyzické cvičení anebo zneužívání projímadel a různých látek snižujících chuť
k jídlu, odvodňujících organismus atd. Řadíme sem zejména mentální anorexii a mentální bulimii. Diabetes
a jeho léčba jsou neoddělitelně spjaty s problematikou jídla - s jeho výběrem,  skladbou, množstvím a rozvržením během dne. Dieta patří k základním léčebným prostředkům v léčbě diabetu. Její dodržování patří jen zdánlivě k těm nejjednodušším léčebným prostředkům, neboť v praxi je pro nemocné často obtížnější než užívání léků či aplikace inzulínu. Pokud se rozvine PPP u osoby s diabetem, můžeme se setkat s velmi rizikovou a často dlouho neodhalenou manipulací s dávkami inzulínu, vedoucí ke špatné kompenzaci DM. Nejrizikovější skupinou jsou v tomto ohledu dívky a mladé ženy s diabetem 1. typu. Léčba mentální anorexie a mentální bulimie musí být komplexní a zahrnovat jak faktory biologické, tak i psychologické. Při léčbě PPP je zásadním problémem spolupráce nemocného, neboť jeho motivace k léčbě je obvykle velmi problematická. Klíčovou otázkou je, jak nemocného motivovat k léčbě, resp. k vyhledání adekvátní odborné pomoci (psycholog/psychiatr)-

Polyurie Porušená tolerance glukózy (PGT)