A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Podiatrická ambulance

Podiatrická ambulance pro diabetiky je specializovaná ambulance zabývající se prevencí
a léčbou syndromu diabetické nohy. V podiatrických ambulancích o pacienta pečují společně diabetolog, podiatrické sestry, všeobecní a cévní chirurgové, intervenční radiologové (provádějící angioplastiky), protetici a rehabilitační pracovníci.


Činnost podiatrické ambulance

  • sledování vysoce rizikových pacientů
  • edukace pacientů
  • diagnostika a léčba pacientů s ulceracemi Charcotovou osteoartropatií a dalšími projevy diabetické nohy pravidelná protetická péče
  • pravidelné vyšetřování progrese ischemické choroby dolních končetin ICHDK pomocí neinvazivních cévních vyšetření, zejména po revaskularizačních výkonech

Poznámka redakce:
doporučujeme prohlédnout si internetové stránky www.diabota.cz, kde získáte informace o vhodné obuvi pro diabetiky.

Pocení Poloviční bota