Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vystudovala v Praze 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.
Získala postupně atestaci v několika lékařských oborech (Pediatrie 1. st, Imunologie a klinická alergologie, Lékařská genetika, Endokrinologie a diabetologie).
Od počátku své praxe působí v motolské nemocnici a zároveň učí na 2. lékařské fakultě.
Nejprve se jako lékařka věnovala dětské diabetologii a endokrinologii, od roku 2014 působí ve FN Motol na Interní klinice.
Publikuje doma i v zahraničí, podstatná část její publikační aktivity je cílena na laické čtenáře (ať už formou knih nebo článků).