DOC. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologické centrum, II. Interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha