Zahájení pravidelné inzulinové léčby

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Diabetes 1. typu je dnes téměř výhradně léčen tzv. intenzifikovaným inzulinovým režimem, který má 3 součásti:

1) podávání inzulinu ve 4 (výjimečně ve 3) denních dávkách nebo pomocí inzulinové pumpy,
2) pravidelné samostatné měření glykémií 4krát a vícekrát denně,
3) podrobné zacvičení pacienta, aby si uměl sám upravovat dávky inzulinu.

Léčba je zahájena typicky 4 denními dávkami inzulinu. Před 3 hlavními jídly je podáván rychle působící inzulin. Na noc nebo také někdy ráno se podává dlouhodobě (18-36 hod) působící inzulin, který zajišťuje základní (bazální) potřebu inzulinu přes noc a mezi jídly.

Pacient je vybaven glukometrem, který by měl používat minimálně 4x denně. Hodnoty je dobré zaznamenávat do deníčku nebo do chytrého telefonu. Před každou další injekcí inzulinu by se pacient měl umět rozhodnout, jakou dávku zvolit a kolik sacharidů sníst. Měl by se seznámit se složením nejčastěji konzumovaných potravin a měl by umět odhadnout, kolik sacharidových jednotek (1 sacharidová jednotka = 10 g sacharidů) každé jídlo obsahuje. K tomu je nutné si pořídit vhodnou příručku a strávit minimálně několik hodin s edukační sestrou. Edukace může být také kolektivní.

Základní edukaci by měl pacient absolvovat ještě v průběhu první hospitalizace. V tomto období by si nový diabetik neměl připouštět žádné kompromisy. Je mnohem snazší považovat intenzifikovaný režim hned od začátku za nezbytný a jediný možný. Jednou zavedené špatné návyky je obtížné překonávat. To kupodivu platí více pro dospělé, než pro děti. Kompenzovat diabetes je leckdy snazší na začátku léčby, než po několika měsících. To proto, že řada pacientů má ještě alespoň částečně zachovanou produkci inzulinu (a má tedy pozitivní C-peptid). Bohužel, postupem času tato zbytková sekrece většinou zaniká.

Je-li diabetes zachycen včas, zachované beta-buňky se mohou během inzulinové léčby ještě částečně „vzpamatovat“. To se projevuje přechodným zlepšením a výjimečně i možností přerušit inzulinovou léčbu. Jedná-li se však opravdu o diabetes 1. typu, diabetes se prakticky vždy objeví znovu a je nutné s tím počítat. Pacient by tedy neměl intenzivní léčbu přerušovat už jen proto, aby si nezakořenil špatné návyky. Platí ale, že čím lépe se bude o svůj diabetes starat, tím déle bude zbytková sekrece inzulinu zachována.

Odměnou za správně zavedenou léčbu je pro nového pacienta pocit bezpečí, že nebude v budoucnu ohrožen komplikacemi diabetu a že bude moci žít normální život bez většího omezení.  Chodit do školy, věnovat se sportu, vykonávat náročné povolání, žít normálním rodinným životem. Péče o diabetes zabere pacientovi asi 20 minut čistého času. Jen některé činnosti budou nevhodné, a to takové, kdy pracovní zatížení znemožňuje kontrolu glykémií, nebo není možné bezpečně a včas reagovat na případnou hypoglykémii. Může to být řízení letadla nebo lokomotivy, hloubkové potápění nebo delší pobyt v uzavřených prostorách, kde není možné si kontrolovat glykémii a přijímat potravu.