Zahájení pravidelné inzulinové léčby

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Diabetes 1. typu je dnes téměř výhradně léčen tzv. intenzifikovaným inzulínovým režimem, který má 3 součásti:

1) podávání inzulínu ve 4 (výjimečně ve 3) denních dávkách nebo pomocí inzulínové pumpy,
2) pravidelné samostatné měření glykémií 4krát a víckrát denně,
3) podrobné zacvičení pacienta, aby si uměl sám upravovat dávky inzulínu.

Léčba je zahájena typicky 4 denními dávkami inzulínu. Před 3 hlavními jídly je podáván rychle působící inzulín. Na noc nebo také někdy ráno se podává dlouhodobě (18-36 hod) působící inzulín, který zajišťuje základní potřebu inzulínu přes noc a mezi jídly.

Pacient je vybaven glukometrem, který by měl používat minimálně 4x denně. Hodnoty je dobré zaznamenávat do deníčku nebo do chytrého telefonu. Před každou další injekcí inzulínu by se měl učit rozhodovat, jakou dávku by měl zvolit a kolik sacharidů by měl sníst. Měl by se seznámit se složením nejčastějších potravin a měl by umět odhadnout, kolik sacharidových jednotek (1 sacharidová jednotka = 10 g sacharidů) každé jídlo obsahuje. K tomu je nutné si pořídit vhodnou příručku a strávit minimálně několik hodin s edukační sestrou. Edukace může být také kolektivní.

Základní edukaci by měl pacient absolvovat ještě v průběhu první hospitalizace. V tomto období by si nový diabetik neměl připouštět žádné kompromisy. Je mnohem snazší považovat intenzifikovaný režim hned zpočátku jako nezbytný a jediný možný. Jednou zavedené špatné návyky je obtížné překonávat. To kupodivu platí více pro dospělé, než pro děti. Vyrovnání diabetu jde někdy zpočátku snáze, než po několika měsících. To proto, že řada pacientů má částečně ještě zachovanou produkci inzulínu (a má tedy pozitivní C-peptid). Bohužel, postupem času tato zbytková sekrece většinou zaniká.

Je-li diabetes zachycen včas, zachované beta-buňky se mohou během inzulínové léčby ještě částečně „vzpamatovat“. To se projevuje přechodným zlepšením a výjimečně i možností přerušit inzulínovou léčbu. Jedná-li se opravdu o diabetes 1. typu, diabetes se prakticky vždy znovu objeví a je nutné s tím počítat. Neměl by tedy přerušovat intenzivní léčbu, už jen proto, aby si nezakořenil špatné návyky. Platí ale, že čím lépe se bude o svůj diabetes starat, tím déle mu zbytková sekrece inzulínu vydrží.

Odměnou za správně zavedenou léčbu je pro nového pacienta pocit bezpečí, že nebude v budoucnu ohrožen komplikacemi diabetu a že bude moci žít normální život bez většího omezení.  Chodit do školy, věnovat se sportu, vykonávat náročné povolání, žít normálním rodinným životem. Péče o diabetes zabere pacientovi asi 20 min čistého času. Jen některé činnosti budou nevhodné a to takové, kdy pracovní zatížení znemožňuje kontrolu glykémií, nebo není možné bezpečně a včas reagovat na případnou hypoglykémii. Může to být řízení letadla nebo lokomotivy, hloubkové potápění nebo delší pobyt v uzavřených prostorách, kde není možné si kontrolovat glykémii a přijímat potravu.