2. Fáze

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


oGTT ve 24. – 28. týdnu těhotenství
Test mají podstoupit všechny ženy, které měly glykémii nalačno na začátku těhotenství v normě nebo toto vyšetření z nějakého důvodu nepodstoupily. Test má být proveden v laboratoři, a aby se na jeho výsledek dalo spolehnout, je třeba dodržet následující podmínky:

  • test se provádí v ranních hodinách po min. 8 hod. lačnění (těhotná žena smí pít pouze čistou vodu)
  • těhotná má být instruována, aby 3 dny před testem měla své obvyklé stravovací návyky (neomezovala příjem sacharidů) a den před testem vyloučila zvýšenou fyzickou námahu
  • všechny odběry musí být provedeny ze žíly, nelze použít kapilární krev z prstu
  • jednotlivé glykémie musí být stanoveny standardní laboratorní metodou (ne na glukometru)
  • u každé těhotné ženy je nejdříve vyšetřena glykémie nalačno a teprve podle výsledku testu se rozhoduje o dalším pokračování v testu (tj. vypití roztoku glukózy)
  • po celou dobu testu zůstává vyšetřovaná žena ve fyzickém klidu a pod dohledem v laboratoři, před testem a během testu nesmí kouřit
  • důvodem k odložení testu je akutní onemocnění (např. viróza, těhotenské zvracení)
  • pravidelné dávky léků s anti-inzulinovým efektem - např. kortikoidy, hormony štítné žlázy (Letrox, Euthyrox), progesteron (Utrogestan) lze užít až po dokončení testu
  • při odběru do běžných zkumavek je nutné vyhodnocení glykémie do 30 minut od odběru krve, jinak dojde k výraznému zkreslení výsledku (odložené vyhodnocení je možné pouze v případě, že byl odběr proveden do speciálních zkumavek se stabilizačním činidlem)