Sledování gynekologem

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Péče o ženy s těhotenskou cukrovkou, které jsou uspokojivě léčené dietou, se v zásadě neliší od standardní péče o zdravou těhotnou ženu a není důvodem k vyvolání porodu před termínem nebo k císařskému řezu. V posledních týdnech těhotenství se zpravidla provádí jedno ultrazvukové vyšetření navíc s cílem posoudit růst plodu.

Ženy s těhotenskou cukrovkou léčenou vyššími dávkami metforminu nebo inzulinu a ženy s neuspokojivě kompenzovanou cukrovkou bez ohledu na léčbu by měly být sledovány v perinatologickém centru. Tyto ženy by neměly přenášet. K vyvolání porodu se přistupuje nejpozději ve stanoveném termínu porodu.