Příznaky

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 16. 6. 2017


Příznaky diabetu 2. typu nastupují velmi pozvolna a to tak, že nemusí být rozpoznány. Závisí na výšce hladiny glykemie, pokud není změřena, nemusí se rozvíjející se onemocnění zachytit. Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován současně nedostatkem inzulinu i inzulinovou rezistencí, špatnou funkcí inzulinu ve tkáních. Na rozdíl od diabetu 1. typu, který má přítomen absolutní nedostatek inzulinu při zániku funkce beta buněk slinivky břišní. Při inzulinové rezistenci je inzulin ještě slinivkou produkován, ale buňky ve svalech, játrech a tukové tkáni nejsou schopné vychytat inzulin a správně ho použít k úpravě hladiny glykemie. Postupně s progresí neschopnosti beta buněk produkce inzulinu klesá a pak teprve se objevují vysoké glykemie a subjektivní příznaky diabetu.

Patří k nim:

Únava

cítíte se velmi unaveně, protože chybí energie získávaná ze zpracování potravy při nedostatku inzulinu

Žízeň

přestože hodně pijete, máte stále žízeň. Svaly jsou dehydratované, protože v krvi je velké množství cukru, který nemůže být využitý pro nedostatek inzulinu. Krev s velkým množstvím glukózy je filtrována přes ledviny, které by ji jinak mohly využít, ale množství je velmi velké. Práh pro glukózu v ledvinách se pohybuje kolem 10-11 mmol/l a pokud jsou hladiny vyšší, tak je vylučována do moči a to vede k častému močení.

Časté močení

Se zvětšeným příjmem tekutin při žízni se močení dále zvyšuje, ledviny se snaží vyloučit nadbytečnou glukózu.

Pocit hladovění

Přestože jíte, máte pocit hladu. Svalům chybí energie z potravy, protože inzulinová rezistence neumožňuje zpracování glukózy inzulinem k výrobě energie pro svalové potřeby.

Hubnutí

Přes příjem jídla ztrácíte hmotnost. Chybí energie pro svaly z potravy.

Infekce

Vysoká hladina cukru v krvi podporuje vznik infekcí. Nejčastěji infekce genitálu a močové infekce.

Špatné hojení

Rány se vám špatně hojí, opět to souvisí s vysokou hladinou glukózy, která má vliv na funkci bílých krvinek a tak špatné zvládání infekce

Zhoršení zraku

Máte pocit rozostřeného vidění, souvisí to opět s vysokou hladinou glukózy v krvi a prosáknutím oční čočky

Přítomnost těchto příznaků, i jednotlivých, by rozhodně měla vést ke kontrole hladiny cukru v krvi u ošetřujícího lékaře. Doporučujeme vám ho informovat co nejdříve. Diabetes mellitus se rozvíjí a léčba musí být velmi rychlá a účinná.