Příznaky

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 16. 6. 2017


Příznaky diabetu 2. typu nastupují velmi pozvolna, takže nemusí být rozpoznány. Závisí na hodnotě glykémie. Pokud není změřena, nemusí se rozvíjející se onemocnění zachytit. Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován nedostatkem inzulinu a zároveň inzulinovou rezistencí, tj. špatnou funkcí inzulinu ve tkáních. Tím se liší od diabetu 1. typu, který je charakterizován absolutním nedostatkem inzulinu při zániku funkce beta-buněk slinivky břišní. Při inzulinové rezistenci je inzulin slinivkou břišní stále produkován, ale buňky ve svalech, játrech a tukové tkáni nejsou schopné vychytat inzulin a správně ho použít k úpravě hladiny glykémie. S postupujícím zhoršováním funkce beta-buněk produkce inzulinu klesá a teprve pak se objevují vysoké hodnoty glykémie a subjektivní příznaky diabetu.

K příznakům diabetu patří:

Únava

Cítíte se velmi unavení, protože chybí energie získávaná ze zpracování potravy při nedostatku inzulinu.

Žízeň

Přestože hodně pijete, máte stále žízeň. Svaly jsou dehydratované, protože v krvi je velké množství cukru, který nemůže být využit kvůli nedostateku inzulinu. Krev s velkým množstvím glukózy je filtrována přes ledviny, které by ji jinak mohly využít, ale množství je velmi velké. Práh pro glukózu v ledvinách se pohybuje kolem 10-11 mmol/l, a pokud jsou její hladiny vyšší, je vylučována do moči, což vede k častému močení.

Časté močení

Se zvýšeným příjmem tekutin při žízni se močení dále zvyšuje, ledviny se snaží vyloučit nadbytečnou glukózu.

Pocit hladu

Přestože jíte, máte pocit hladu. Svalům chybí energie z potravy, protože inzulinová rezistence neumožňuje zpracování glukózy inzulinem k výrobě energie pro svalové potřeby.

Hubnutí

Přes příjem jídla ztrácíte hmotnost. Chybí energie pro svaly z potravy.

Infekce

Vysoká hladina cukru v krvi podporuje vznik infekcí, nejčastěji infekcí genitálu a močového ústrojí.

Špatné hojení ran

Rány se vám špatně hojí. Opět to souvisí s vysokou hladinou glukózy, která má vliv na funkci bílých krvinek a s tím související špatné zvládání infekce.

Zhoršení zraku

Máte pocit rozostřeného vidění. Také tento příznak souvisí s vysokou hladinou glukózy v krvi a s prosáknutím oční čočky.

Přítomnost výše zmíněných příznaků, i jednotlivých, by rozhodně měla vést ke kontrole hladiny cukru v krvi u ošetřujícího lékaře. Doporučujeme vám ho informovat co nejdříve. Diabetes mellitus se rozvíjí a léčba musí být velmi rychlá a účinná.