Metformin

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Kromě inzulinu byla prokázána bezpečnost a účinnost léčby těhotenské cukrovky metforminem, který se užívá ve formě tabletek. Výhodou metforminu je menší váhový přírůstek v těhotenství a nepřítomnost rizika hypoglykémie. Nevýhodou je menší účinnost, u více než 40 % léčených žen bývá nutné přidání inzulinu. Metformin může v některých případech způsobovat zažívací obtíže (nevolnost, průjmy), proto se doporučuje zahájit léčbu nízkou dávkou (500 mg večer), která se podle potřeby postupně zvyšuje. Léčba metforminem se ukončuje 2 dny před plánovaným císařským řezem, v ostatních případech v den porodu. Při kojení je metformin kontraindikován.