Jaký je průběh

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Hladina těhotenských hormonů, která se podílí na vzniku cukrovky, se postupně zvyšuje téměř až do porodu, proto jednou vzniklá těhotenská cukrovka do porodu nezmizí, naopak se může (a často se tak i děje) s přibývajícími týdny zhoršovat. Je-li tedy cukrovka jednou zjištěna, nemá smysl znovu opakovat vyšetření k potvrzení diagnózy. Test oGTT má smysl opakovat pouze v případě, že byl proveden nesprávně (viz dále).

Při hodnocení testu nehledíme na to, zda byly hodnoty jen lehce nad normu nebo více zvýšené, důležité je, že se nevešly do normálního rozmezí. Podle načasování testu je u jedné ženy cukrovka zachycena dříve a u jiné později, proto se hodnoty liší. V obou případech postupujeme stejně – žena má být sledována v diabetologické poradně. I žena s pouze mírně zvýšenými hodnotami při testu může nakonec dospět k léčbě inzulinem a naopak i u vyšších vstupních hodnot se může ukázat, že léčba dietou je dostatečná. Je velkou chybou, když se mírně zvýšené hodnoty při testu interpretují jako ,,lehká porucha, stačí pouze omezit sladké". I tato žena má standardní těhotenskou cukrovku (pouze zachycenou v raném stadiu) a takto pojatá ,,dieta" může být nedostatečná. Co nejdříve po stanovení diagnózy těhotenské cukrovky má být tedy těhotná žena odeslána do diabetologické ambulance ke sledování a léčbě diabetu.