Léčba cukrovky 2. typu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 1. 9. 2020


Algoritmus pro léčbu diabetes mellitus 2. typu podle České diabetologické společnosti

Hned po stanovení diagnózy diabetu je třeba upravit životní styl, to znamená dodržovat doporučenou diabetickou dietu a také zlepšit fyzickou zátěž. Jako první lék po stanovení diagnózy, pokud nemáte nějaké jiné závažné onemocnění (např. ledvin nebo jater) vám diabetolog předepíše metformin. Jen v případě, že metformin má u vás vedlejší účinky, nejčastěji z oblasti zažívání, tak lékař zvolí jiné perorální antidiabetikum, nejčastěji gliptin nebo gliflozin.
Léčba jedním perorálním antidiabetikem pokračuje nejméně 6 měsíců, kdy se léčba může upravovat a dávka dle tolerance a potřeby zvyšovat k dosažení cílových hodnot glykovaného hemoglobinu HbA1c, což je parametr dlouhodobé kompenzace onemocnění, zachycuje úroveň úpravy hodnot glykemií za posledních cca 6 týdnů.

Hodnota glykovaného hemoglobinu je neovlivnitelná tím, že pacient drží dietu jen pár dní před kontrolou...

Cílovou hodnotu glykovaného hemoglobinu stanovuje individuálně lékař, může se lišit podle dalších onemocnění diabetika. Obecně se udává cílová hodnota HbA1c 53 mmol/mol, ale může být lékařem stanovena hodnota méně nebo více přísná právě podle možností pacienta. Někdy může být hladina HbA1c ovlivněna závažným stupněm anémie-chudokrevností, pak nemusí být dobře hodnotitelná.
Pokud máte již při zjištění onemocnění vysoké hodnoty glykemie nad 15 mmol/l nebo HbA1c nad 75 mmol/mol
, může být již přímo zahájena terapie inzulinem, třeba jen dočasně. Pokud je úvodní hodnota HbA1c 60 mmol/mol, je možné také přímo léčit dvoj nebo trojkombinací antidiabetik, kdy je vhodné s výhodou použít fixní kombinaci tj. přímo firemně vyrobená dvojkombinace léků.

      Pokud se nedosáhne požadovaného cíle kompenzace po 6 měsících terapie jedním perorálním antidiabetikem, přechází léčba na druhou úroveň a zde se terapie vede několika možnými postupy. Rozhodnutí, který lék bude vybrán (gliptin, agonista GLP-1 R, glitazon, gliflozin, bazální inzulin, méně sulfonylurea, glinid, akarbóza), je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Rozhoduje se podle potřeb pacienta a toho, co potřebuje kromě kompenzace, dosáhnout (snížení hmotnosti, nízké riziko hypoglykemií, rychlé dosažení cílové hodnoty HbA1c, využití odvodňovacího efektu apod.).
Terapie metforminem pokračuje. Použití sulfonylurey je spojeno s vyšším rizikem hypoglykemií a zvyšováním hmotnosti. Terapie inzulinem vede k rychlejšímu dosažení cílových hodnot glykemií a HbA1c, ale je zase spojena s vyšším rizikem hypoglykemií a vzestupem hmotnosti. Někdy je však nezbytná, pokud má diabetik další onemocnění, které medikaci ostatních léků vylučují.

      V třetí úrovni léčby po dalších 6 měsících, pokud se nedosáhne požadované kompenzace, je možná trojkombinace léků. Vedlejší účinky inzulinu je možné snížit kombinaci s jinými antidiabetiky, např. gliptiny, agonisty GLP-1 R nebo glifloziny. Některé preparáty jsou rovněž již fixně připraveny (Xultophy, Suliqua). Někdy se přistupuje k terapii intenzifikovaným inzulinovým režimem, který kombinuje krátkodobě a dlouhodobě působící inzuliny, nejčastěji inzulinová analoga. Vhodné je stále ponechat metformin. Zase lékař vychází z individuálních potřeb a možností pacienta a také jeho schopnosti selfmonitoringu a úpravy dávek. Jen alternativně u pacientů, kteří mají řadu komorbidit, je používán konvenční inzulinový režim, aplikace jen dvou dávek inzulinu, ráno a večer, většinou firemně předpřipravené směsi střednědobého a krátkodobého inzulinu.

     Čtvrtá úroveň terapie znamená kombinovanou terapii antidiabetiky včetně inzulinu v pozdní fázi léčby diabetu 2. typu. Výběr kombinace opět závisí na lékaři, který má přesné informace o dalších onemocněních pacienta včetně pozdních diabetických komplikací.

     Mezi léčebné postupy při diabetu s obezitou patří bariatrická chirurgie (chirurgické řešení obezity).

     Součástí léčby diabetu
je také zvládnutí terapie vysokého krevního tlaku a dyslipidémie - zvýšených hodnot tuků v krvi.

Základní přehlednou informaci o léčbě cukrovky naleznete v Tajemství ordinace - Komnata pátá.

Podrobnou odbornou informaci
o jednotlivých skupinách rozdělených dle chemické struktury a mechanismu účinku včetně u nás registrovaných léčiv naleznete v rubrice: Prevence/Diagnostika/Léčba> Léky > antidiabetika.