Příčiny

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 20. 6. 2017


Diabetes mellitus 2. typu vzniká na základě poruchy tvorby inzulinu na pozadí inzulinové rezistence neboli špatné funkce inzulinu v těle. Na jeho vzniku se podílí nejen genetické předpoklady, ale také zevní faktory, např. životní styl

Genetické předpoklady

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi genetická onemocnění s komplexní dědičností. Dědičné faktory zahrnují predispozici i rezistenci k onemocnění. Riziko projevu diabetu je závislé na dané populaci, pohybuje se kolem 1-5 %, v Evropě je nejnižší ve skandinávských zemích. Z genetického hlediska se jedná o obtížně určitelnou skupinu pacientů s různorodým genetickým pozadím. Proč nemůžeme onemocnění předejít? Identifikaci genů predispozice k onemocnění ztěžuje přítomnost velkého množství faktorů vnitřního i zevního prostředí, které ovlivňují funkci inzulinu, a to zejména věk pacienta, způsob stravování, rozložení tuku v těle, stres a řada dalších. U různých jedinců mohou být zapojeny různé predispoziční geny.

Faktory životního stylu

Každý z faktorů prostředí spouští vlastní metabolickou cestu a přitom aktivuje určité geny. Hlavní faktory špatného životního stylu, které mají vliv na vývoj diabetu 2. typu, jsou uvedeny v tabulce.

  1. Nedostatek pohybu: fyzická zátěž s sebou přináší celou řadu pozitiv, jedním z nich je, že vám pomůže vyhnout se diabetu 2. typu
  2. Výběr zdravé stravy: jídelníček s vysokým obsahem tuků a nedostatkem vlákniny, která je v luštěninách, ovoci a zelenině, zvyšuje pravděpodobnost rozvoje diabetu 2. typu
  3. Nadváha a obezita: můžete si spočítat (viz odkaz praktické rady/kalkulačky) svůj BMI (body mass index), který vám řekne, zda máte nadváhu, nebo jste již obézní. K obezitě vede nedostatek pohybu a nezdravá strava. Obezita nejen přináší řadu zdravotních omezení (klouby, páteř, hypertenze atd.), ale vede též k inzulinové rezistenci a diabetu.
 

Je diabetes mellitus 2. typu vždy spojen s inzulinovou rezistencí? Inzulinová rezistence je bez pochyby jednou z hlavních příčin diabetu 2. typu, ale nemusí být přítomna vždy (viz odkaz příčiny a příznaky inzulinové rezistence). Můžete mít diabetes 2. typu jen při snížené sekreci inzulinu z buněk slinivky.

Mezi rizikové faktory diabetu 2. typu patří též rodinná anamnéza, některé etnické skupiny, věk, gestační diabetes, polycystický ovariální syndrom (viz odkaz rizikové faktory).