Opatření po zjištění diagnózy

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Vyjma případů, kdy je onemocnění zjištěno náhodně a glykémie není příliš vysoká, měl by být pacient s nově zjištěným diabetem 1. typu hospitalizován na pracovišti, které má zkušenosti se zaváděním léčby a může poskytnout potřebné poučení. Je li rozvinutá ketoacidóza s nevolností či zvracením nebo i s poruchou vědomí, je zahájena infuzní léčba, aby se postupně nahradily ztráty tekutin. Ihned se podává inzulín a to většinou v řízené infúzi do žíly, zhruba rychlostí 4 – 10 j/hod. Je-li hodnota glykémie vysoká (nad 25 mmol/l), není cílem, aby hodnota klesala co nejrychleji. Je lepší, stane-li se tak v průběhu zhruba 2 dnů. Při těžké ketoacidóze se pařidává také nitrožilně bikarbonát (soda, hydrouhličitan sodný) a často i chybějící draslík. Jakmile hodnota glykémie klesne k hodnotám okolo 10 mmol/l, je také často po přechodnou dobu podávána glukóza nitrožilně, dokud se neupraví nevolnost a pacient začne být schopen přijímat potravu. Jen zcela výjimečně, je-li diagnóza stanovena pozdě nebo pokud pacient nezavolá lékařskou pomoc včas, je zpočátku nutný pobyt na jednotce intenzivní péče s možností podpory dýchání a kontroly srdeční činnosti. Příčinou zhoršení latentně probíhajícího diabetu může být také závažná infekce, úraz nebo jiné závažné onemocnění.