Základní režimová opatření

Vloženo: 8. 9. 2020


Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji u dětí a mladých osob, ale může se projevit rovněž kdykoliv v dospělosti. Příznaky se u mladších osob většinou rozvíjejí rychle a zahrnují hubnutí, žízeň, nápadnou polyurii a slabost. Pacienti jsou většinou odesláni do nemocnice, kde je diagnóza ověřena, nasazuje se inzulín a upravují se dávky. Měl by být rovněž dost času na to, aby lékaři a edukační sestry seznámili pacienta s principy diety, podávání inzulínu, sledování glykémií a úpravami dávek inzulínu. Následovat by ale mělo minimálně několik edukačních pohovorů, kde by se pacientovy znalosti měly ověřit a rozšířit.

Po prvním rozrušení se pacient postupně vyrovnává se svojí novou a zatím nevyléčitelnou diagnózou. Po prvním leknutí si rychle uvědomí, že s diabetem se dá celkem dobře žít a je většinou možné pokračovat v současném studiu či zaměstnání, rozvíjet partnerské vztahy a věnovat se rodině a svým zálibám. Existuje jen poměrně málo profesí a sportů, které jsou pro pacienty s diabetem 1. typu vysloveně nevhodné. Člověk si zejména musí uvědomit, že bude záviset především na něm samotném, jak dobře bude léčen a co všechno přitom může zvládnout, pokud bude chtít. Určitě si bude ale muset uvědomit, že dosažení určitých cílů bude pro něho vždycky o něco náročnější, než kdyby diabetes neměl. Jsou ale také cíle, kterých by nikdy nedosáhnul, kdyby jej diabetes nenaučil systematicky překonávat životní překážky.

Mezí základní režimová opatření se řadí:

  1. Volba inzulínové léčby
  2. Stanovení doporučeného dietního režimu
  3. Zavedení samostatného monitorování glykémií
  4. Pravidelná fyzická zátěž a udržování přiměřené hmotnosti
  5. Flexibilní zvládání nepravidelností

Inzulínový režim

Diabetes 1. typu se vždy léčí inzulínem. Je-li nemoc zachycena včas a pokud se rozvíjí pomalu, může být potřeba inzulínu zpočátku velmi malá a případně může dojít i k tzv. remisi, kdy podávání inzulínu muže být dočasně přerušeno, protože zbývající se beta buňky se na určitou dobu zotaví. Je ale nutné počítat s tím, že potřeba inzulínu se bude postupně zvyšovat, až nakonec sekrece vlastního inzulínu zcela nebo téměř zcela zanikne. Proto doporučujeme již od samotného počátku věnovat se kontrole diabetu velmi pečlivě. Od kompromisů pacienti později velmi neradi ustupují. To se týká počtu denních injekcí, počtu měření glykémií i dodržování diety. Další podrobnosti najdete také v naší rubrice Aplikace inzulínu.

Dieta

Slovo „dieta“ v tomto případě zní trochu násilnicky. Pacienti s diabetem 1. typu mají mít tzv. rozumnou, nebo také chcete-li zdravou stravu, tedy takovou, která je vhodná pro všechny, kteří chtějí jíst zdravě. Nemělo by se při ní tloustnout ani strádat a složení by mělo být pestré, s dostatkem zeleniny, vlákniny a vitamínů a s přiměřeným zastoupením bílkovin, sacharidů a tuků. Co je ale důležité, pacient by měl znát složení svých jídel, měl by umět odhadovat množství sacharidů, tuků a bílkovin a měl by si s přihlédnutím k současné glykémii a zamýšlené fyzické aktivitě umět správně volit potřebnou dávku inzulínu. Měl by rozumět pojmům „výměnné sacharidové jednotky“, „citlivost vůči inzulínu“, „korekční (opravná) dávka inzulínu“ a měl by vědět, jak dlouho může ještě působit předchozí dávka inzulínu.

Monitorování glykémií je dnes samozřejmou součástí léčby diabetu 1. typu. Se samostatným měřením pomocí osobního glukometru je nutné začít prakticky ihned po zjištění, abychom se vyhnuli zbytečným kompromisům. Minimum představují alespoň 4 denní měření. Kromě glukometrů jsou dnes k dispozici kontinuální senzory glykémií v podkoží. Občas se sice najde někdo, komu trvale připojený senzor  vadí, ale jinak hlavním limitem jejich použití je zejména jejich cena. V indikovaném případě však dnes zdravotní pojišťovny vybavení senzory hradí a je téměř jisté, že v krátké budoucnosti budou senzory doporučovány prakticky všem pacientům. Je ovšem třeba se s nimi naučit správně zacházet a zejména správně interpretovat výsledky.

Fyzická zátěž a udržování přiměřené hmotnosti

Pravidelný pohyb pomáhá udržovat správnou citlivost vůči inzulínu. Kromě toho se také glukóza v těle více využívá ke hrazení energie potřebnou k pohybu a lepší prokrvení podkoží napomáhá vstřebávání inzulínu z podkoží.

Dost častým dotazem je, kolik času by měl pacient pohybem strávit. Na to je těžká odpověď a data jsou dostupná především pro nemocné s diabetem 2. typu. Za rozumné se považuje věnovat se fyzické námaze, ať už náročnou prací či sportem, alespoň 45 minut denně. Při delší a náročnější zátěži je nutné pamatovat na sledování glykémií a případnou redukci dávek inzulínu. Je také nutné pamatovat na malé sacharidové svačiny.

Náročnou součástí režimu diabetika je zvládání nepravidelností. Obecně platí, že čím je denní rytmus pravidelnější, tím lépe se daří udržovat správné rozmezí glykémií bez nutnosti přidávat navíc inzulín, zajídat hypoglykémie apod. Je to dáno především tím, že při pravidelném režimu máme lépe vyzkoušené, co můžeme očekávat. Na druhé straně ale flexibilita a určité nepravidelnosti jsou někdy nevyhnutelné, a navíc dodávají životu na atraktivitě. Zde přijdou ke slovu náročnější součásti edukace a využití technických prostředků, jako jsou např. senzory. Ale číslo 1 hraje vždycky disciplína, která nemusí být vždycky vidět navenek. Člověk by neměl nechávat věci jen tak být, jak samy vyplynou. V edukačních kurzech se lze naučit, jak správně volit velikost bolusových dávek inzulínu, jak si upravovat dávku bazálního inzulínu a jak reagovat na mimořádné události.

Uvádíme tabulky, jaké jsou dnes doporučené a současně dosažitelné cíle vybraných ukazatelů pro osoby s diabetem 1. typu. Doporučení (podle České diabetologické společnosti) vycházejí z dlouhodobých studií. Pokud se doporučené nebo jen o málo vyšší hodnoty daří dlouhodobě dosahovat, je pravděpodobnost rozvoje nepříjemných pozdních komplikací diabetu jen malá.

Ukazatel

Doporučené hodnoty

Glykovaný hemoglobin

Pod 45 (60) mmol/mol

Glykémie glukometrem před jídlem

4-6 (pod 8) mmol/l

Glykémie glukometrem po jídle

5-7,5 (pod 9) mmol/l

Krevní tlak

Méně než 130/80 (méně než 140/90)

Celkový cholesterol

Pod 4,5 mmol/l

LDL cholesterol

Pod  2,5 mmol/l

HDL cholesterol (muži/ženy)

Nad 1/1,2 mmol/l

Celková denní dávka inzulínu za den

Pod 0,6 j./kg

Cíle léčby dospělých pacientů s diabetem 1. typu. V závorce jsou uvedeny přijatelné hodnoty u pacientů, kteří mají větší riziko hypoglykémií a kardiovaskulárních onemocnění.

Glykémie nalačno

4-7 mmol/l

Glykémie po jídle

5-8 mmol/l

Glykémie před spaním

5,5-8 mmol/l

Glykémie v noci

4,5-7

Glykovaný hemoglobin

do 59 mmol/l

Kritéria dobrého vyrovnání diabetu pro dětské pacienty