Aplikace inzulínu


Aplikace inzulínu je základem léčby pacientů s diabetem 1. typu. Inzulín se ovšem uplatňuje i v léčbě pacientů
s diabetem 2. typu (i jiných typů diabetu).

Inzulín je hormon bílkovinné povahy produkovaný slinivkou břišní (pankreatem). Má mnoho důležitých funkcí, jeho hlavní funkcí je ale udržení normální koncentrace glukózy v krvi a zajištění jejího vstupu do buněk.

V případě diabetu 1. typu je nedostatečná vlastní produkce inzulínu. Je to díky zničení beta buněk slinivky břišní vlastním imunitním systémem. Před objevem inzulínu byli tito pacienti, většinou mladí lidé a děti, odsouzeni
k jisté smrti.

V případě pacientů s diabetem 2. typu tělo na inzulín hůře odpovídá. Následně, po přechodně zvýšené produkci inzulínu kompenzující špatnou odpověď těla na něj, pak již slinivka toto nezvládá a produkce inzulínu klesá. Proto inzulín patří mezi léky používané i u tohoto typu diabetu. Léčba těchto pacientů je většinou zahajována dietou, režimovými opatřeními a jedním typem antidiabetik (prášků). Inzulín ale patří do následných léčebných schémat (když není tato léčba dostačující).