Cíl léčby

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Cílem léčby těhotenské cukrovky je udržení normálních hladin krevního cukru (glykémie). Kontroly glykémií si pacientka provádí sama na glukometru formou tzv. glykemického profilu: ráno nalačno a 1 hodinu po hlavních jídlech (po snídani, po obědě a po první večeři), celkem tedy 4 měření denně. Zpočátku se glykemický profil provádí častěji, při uspokojivých hodnotách pak postačí 1-2x týdně.

Cílové glykémie při léčbě GDM jsou:

Cílová hodnota glykémie (cukru v krvi)

nalačno

< 5,3 mmol/l,

za 1 hodinu po jídle

< 7,8 mmol/l

Jednou za měsíc se zpravidla provádí také vyšetření tzv. glykovaného hemoglobinu, který svědčí o tom, jak na tom cukrovka byla celkově za několik uplynulých týdnů. Jeho hodnota by měla být do 40 mmol/mol.