MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Promovala na 2. lékařské fakultě UK v Praze v r. 1998, v r. 2003 složila atestaci v oboru interní lékařství, , v r. 2004 obhájila disertační práci postgraduální ho studia v oboru fyziologie a patofyziologie na téma: Význam stanovení autoprotilátek u diabetes mellitus 1. typu. V r. 2009 složila atestaci v oboru diabetologie. V letech 1998-2002 pracovala v Endokrinologickém ústavu, Praha, od r. od 2002 pracuje na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha a od r. 2008 na interní a diabetologické ambulanci Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK.

Název současného pracoviště:

Ambulance Diabetologického centra pro těhotné
Diabetologická ambulance,
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK „U Apolináře“,

Apolinářská 18,
120 00 Praha 2