Chronické komplikace

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 6. 10. 2017


Základem prevence rozvoje komplikací cukrovky je dobrá kontrola onemocnění a udržování hladiny krevního cukru v cílových hodnotách, které individuálně stanovuje ošetřující lékař. Některé komplikace mohou být přítomné již v okamžiku stanovení diagnózy diabetu, pokud bylo onemocnění pro svůj bezpříznakový průběh pozdě rozpoznáno.
Kromě chronických komplikací cukrovky 2. typu mohou toto onemocnění provázet i akutní komplikace, ke kterým patří hypoglykémie a hyperosmolární neketoacidotické kóma.

Diabetici jsou také náchylnější k bakteriálním a plísňovým infekcím. Plísňové infekce se mohou objevit kdekoliv v organismu, nejčastěji se však jedná o plísně nohou, vaginální infekce či lišeje. K dalším komplikacím patří zvýšený výskyt infekcí dásní a ústní dutiny.

Vývoj chronických (někdy též nazývaných pozdních) komplikací je postupný a krom jiného úzce souvisí s hladinou krevního cukru a cholesterolu. Vysoké hladiny krevního cukru poškozují postupně malé i velké cévy. Podle typu postižené cévy se pak rozdělují na mikrovaskulární a makrovaskulární.

Mikrovaskulární komplikace

Dlouhodobě přetrvávající hyperglykémie, ale i opakované stavy akutní hyperglykémie poškozují menší cévy, což se nejčastěji projevuje na orgánech, jako jsou oči, ledviny a nervy.

Oči

Dlouhodobě neuspokojivé hodnoty krevního cukru mohou být příčinou vzniku šedého zákalu (katarakty) a diabetické retinopatie. Obě onemocnění zhoršují vidění. Retinopatie může být příčinou slepoty, pokud není včas odhalena a léčena.
Pravidelné vyšetřování očí diabetiků je tedy velmi důležité, a to již preventivně, nikoli až při potížích. Nově lze v ordinacích diabetologů preventivně vyšetřit oční pozadí pomocí přístroje s umělou inteligencí.

Ledviny

Jestliže onemocnění ledvin (diabetická nefropatie) není včas léčeno, vede k poškození funkce ledvin, dialýze nebo až k transplantaci ledvin. Preventivně se vyšetřuje moč na drobnou bílkovinu (tzv. mikroalbuminurie), jejíž přítomnost může problém v ledvinách odhalit ve velmi časném stadiu.
Kromě nasazení některých léků může progresi onemocnění zabránit i správná kompenzace jak diabetu, tak krevního tlaku a cholesterolu.

Nervy

Poškození nervů při diabetu se označuje jako diabetická neuropatie. U pacientů s cukrovkou 2. typu toto poškození někdy bývá přítomné již v okamžiku stanovení diagnózy diabetu, zvláště pokud diabetes již delší dobu probíhal bez příznaků. Diabetická neuropatie má řadu forem - periferní, autonomní, proximální a fokální. Diabetická periferní neuropatie je nejčastější formou nervového poškození, a to v oblasti horních a dolních končetin. Pokud je diabetes dlouhodobě špatně kompenzovaný, pacienti s diabetem ztratí citlivost v oblasti nohou. Mívají různé křeče a bolesti. Kůže nohou snadno vysychá, tvoří se zatvrdliny, kůže pak praská a může tak vzniknout neuropatický defekt končetiny. Do defektu se velmi snadno dostává infekce. Pokud defekt není včas léčen, rychle se komplikuje a rozvíjí se tzv. syndrom diabetické nohy, který může vést k amputaci v oblasti dolní končetiny.
O nohy je třeba pečovat, chodit pravidelně na zdravotní pedikúru. Větší zatvrdliny kůže nohou lépe ošetří zkušený podiatr.
Citlivost nohou se zkouší mikrofilamenty (náhradou může být štětička s vatou), funkce potních žláz na nohou se zkouší Neuropadem (speciální náplast na nohu, zabarvuje se dle funkce potních žláz). Neurolog pak provádí podrobnější vyšetření ladičkou, biothesiometrem či EMG (elektromyograf).  

Makrovaskulární komplikace

Jedná se o poškození velkých cév v oblasti srdce, mozku a dalších cév včetně končetin.
Postižení velkých cév může vést k srdečnímu infarktu, mozkové příhodě nebo uzavření tepen v oblasti dolních končetin (ICHDK - ischemická choroba dolních končetin). U pacientů s cukrovkou mají tato postižení komplikovanější průběh i vyšší úmrtnost než u nediabetiků.
U většiny pacientů s cukrovkou 2. typu se současně vyskytují projevy metabolického syndromu, jedná se o obezitu, vysoký krevní tlak, dyslipidémii a také o chronické záněty, což vše prognózu vzniku kardiovaskulárních problémů ještě zhoržuje. Kromě správné kompenzace diabetu je tedy třeba v rámci prevence vzniku pozdních komplikací diabetu řešit také hypertenzi, dyslipidémii a obezitu.
Proto při každé kontrole u diabetologa má být změřen krevní tlak. Také hodnoty tuků v krvi (cholesterol, triglyceridy) se doporučuje kontrolovat pravidelně, nejméně 1x ročně dle nálezů. Při kontrole u diabetologa je třeba ověřit i prokrvení dolních končetin. K preventivnímu vyšetření patří měření tzv. indexu kotník-paže pomocí dopplerovského přístroje. Podrobnější vyšetření pak poskytne měření prstového tlaku pomocí pletysmografie.

Prevence

V rámci prevence srdečního onemocnění a mozkové příhody coby pozdních komplikací diabetu je třeba dbát nejen na správnou kompenzaci diabetu, ale také na kontrolu krevního tlaku, cholesterolu a obezity!

Zcela nezbytné je nekouřit!

Nutné je zdravě a střídmě jíst a hodně se pohybovat!

Diabetes mellitus 2. typu může provázet vývoj pozdních komplikací, ale pokud budete mít své onemocnění pod kontrolou, můžete se komplikacím úspěšně vyhnout!!!