Chronické komplikace

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 6. 10. 2017


Základem prevence rozvoje komplikací cukrovky je kontrolovat dobře svoje onemocnění a udržovat hladinu krevního cukru v cílových hodnotách, které individuálně stanovuje ošetřující lékař. Některé komplikace mohou být přítomné již od počátku diagnózy diabetu, pokud bylo onemocnění pro svůj bezpříznakový průběh pozdě diagnostikováno.
Kromě chronických komplikací cukrovky 2. typu mohou toto onemocnění provázet i akutní komplikace, kam patří hypoglykémie a hyperosmolární neketoacidotické kóma.

Diabetici jsou také náchylnější k bakteriálním a plísňovým infekcím. Plísňové infekce kdekoliv v organismu, nejčastěji však se jedná o plísně nohou, vaginální infekce, či lišeje. Mezi další komplikace patří také zvýšený výskyt infekcí dásní a ústní dutiny.

     Vývoj chronických nebo takzvaných pozdních komplikací je postupný a krom jiného úzce souvisí s hladinou krevního cukru a cholesterolu. Vysoké hladiny krevního cukru poškozují postupně malé i velké cévy. Podle typu cévy se pak rozdělují na mikrovaskulární a makrovaskulární.

Mikrovaskulární komplikace

Dlouhodobě přetrvávající hyperglykémie nebo opakovaný stav akutní hyperglykémie poškozuje menší cévy, což se nejčastěji projevuje na orgánech, jako jsou oči, ledviny a nervy.

Oči

Dlouhodobě neuspokojivé hodnoty krevního cukru mohou být příčinou vzniku šedého zákalu-katarakty a diabetické retinopatie. Obě onemocnění zhoršují vidění. Retinopatie může být příčinou slepoty, pokud není včas odhalena a léčena.
Pravidelné vyšetření očí při diabetu je tedy velmi důležité a to již preventivně, ne až při potížích.

Ledviny

Jestliže onemocnění ledvin (diabetická nefropatie) není včas léčeno, vede k poškození funkce ledvin, dialýze nebo až k transplantaci ledvin. Preventivně se vyšetřuje moč na drobnou bílkovinu tzv. mikroalbuminurie, která může problém v ledvinách odhalit ve velmi časném stádiu.
Kromě nasazení některých léků, může progresi onemocnění také zabránit správná kompenzace jak diabetu, tak i krevního tlaku a cholesterolu.

Nervy

Nervové poškození při diabetu je označeno jako diabetická neuropatie. U pacientů s cukrovkou 2. typu toto poškození někdy bývá přítomné již při diagnóze diabetu, zvláště pokud diabetes již delší dobu probíhal bez příznaků. Diabetická neuropatie má řadu forem s názvy: periferní, autonomní, proximální a fokální. Diabetická periferní neuropatie je nejčastější formou nervového poškození, a to v oblasti horních a dolních končetin. Pokud je diabetes dlouhodobě špatně kompenzovaný, pacienti s diabetem ztratí citlivost nohou. Mívají různé křeče a bolesti. Kůže nohou snadno vysychá, tvoří se zatvrdliny, kůže pak praská a může tak vzniknout neuropatický defekt končetiny. Do defektu se velmi snadno dostává infekce. Pokud defekt není včas léčen, rychle se komplikuje a rozvíjí se tzv. syndrom diabetické nohy, který může vést k amputaci v oblasti dolních končetin.
O nohy je třeba velmi pečovat, chodit pravidelně na zdravotní pedikúru. Větší zatvrdliny kůže nohou lépe ošetří zkušený podiatr.
Citlivost nohou se zkouší mikrofilamenty anebo náhradou může být štětička s vatou, funkce potních žláz na nohou se zkouší Neuropadem (speciální náplast na nohu, zabarvuje se dle funkce potních žláz). Neurolog pak provádí podrobnější vyšetření, ladičkou, biothesiometrem, EMG (elektromyograf).  

Makrovaskulární komplikace

Jedná se o poškození velkých cév v oblasti srdce, mozku a dalších cév včetně končetin
Postižení velkých cév může vést k srdečnímu infarktu, mozkové příhodě nebo uzavření tepen v oblasti dolních končetin (ICHDK - ischemická choroba dolních končetin). U pacientů s cukrovkou mají tato postižení komplikovanější průběh i vyšší úmrtnost než u nediabetiků.
U většiny pacientů s cukrovkou 2. typu se vyskytují současně projevy metabolického syndromu, jedná se o obezitu, vysoký krevní tlak, dyslipidémii, a také chronické záněty, což vše prognózu vzniku kardiovaskulárních problémů ještě zhoržuje. Kromě správné kompenzace diabetu, je tedy třeba v rámci prevence vzniku pozdních komplikací diabetu, řešit také hypertenzi, dyslipidémii a obezitu.
A proto při každé kontrole u diabetologa má být změřen krevní tlak. Také hodnoty tuků v krvi (cholesterol, triglyceridy) se doporučuje kontrolovat pravidelně, nejméně 1x ročně dle nálezů. Při kontrole u diabetologa je třeba ověřit i prokrvení dolních končetin. K preventivnímu vyšetření patří měření tzv. indexu kotník-paže pomocí dopplerovského přístroje.

Prevence

K předcházení pozdních komplikací diabetu srdečního onemocnění a mozkové příhody je třeba dbát nejen na správnou kompenzaci diabetu, ale také na kontrolu krevního tlaku, cholesterolu a obezity !

Zcela nezbytné je nekouřit !

Jíst zdravě a střídmě  a hodně se pohybovat !

Diabetes mellitus 2. typu může provázet vývoj pozdních komplikací, ale pokud budete mít své onemocnění pod kontrolou, můžete se komplikacím úspěšně vyhnout !!!