A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Triglyceridy

Triglyceridy (triacylglyceridy, triacylglyceroly, TAG) jsou tukové částice (lipidy). Z chemického hlediska se jedná
o estery glycerolu a mastných kyselin. Podobně jako je tomu u cholesterolu existují TAG exogenní, které se do lidského těla dostávají potravou, v trávicím ústrojí se uvolní z potravy pomocí trávicích enzymů a následně se vstřebají do krve a TAG endogenní, které si tělo samo vytváří (nejčastěji v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě. V případě nadbytku se triglyceridy ukládají do buněk tukové tkáně jako zásoba energie. Zvýšení triacylglycerolů v krvi - hypertriacylglycerolemie (hypertriglyceridemie) v krvi je častým typem dyslipidemie zejména u osob s obezitou, diabetem a u konzumentů alkoholu. V některých případech jde
o poruchu vznikající na dědičném podkladě. Cílová hladina triglyceridů v krvi je pro diabetiky < 1,7 mmol/l.

Transplantace slinivky (pankreatu) TSH