A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Transplantace ledviny

Transplantace (Tx) ledviny je jednou z forem náhrady funkce ledvin postižených renální insuficiencí (selháním) podobně jako dialýza. U diabetiků dochází k její potřebě obvykle
v důsledku pokročilé formy diabetické nefropatie. U osob s diabetem 1. typu přichází v úvahu kromě Tx samotné ledviny i možnost kombinované transplantace ledviny i pankreatu. Transplantovaná ledvina Nejčastěji pochází od osoby, která právě zemřela. Tento druh transplantace je nazýván kadaverózní transplantací, při které dárce většinou umožní transplantaci dvěma nemocným. Vzhledem k tomu, že jsou ledviny párovým orgánem s dostatečnou funkční rezervou, může je darovat i zdravý žijící dárce (příbuzenská transplantace). Ledvinu může darovat manžel nebo manželka, důležité ovšem je, aby se dárcova krev a tkáně co nejvíce shodovaly s krví a tkáněmi příjemce. Tato shoda brání imunitnímu systému příjemce, aby bojoval proti nové ledvině rejekcí, v každém případě je však potřeba po Tx užívat imunosupresiva.

  Samotná transplantace trvá 3-6 hodin. Stávající ledviny jsou obvykle ponechány nedotčené a nová ledvina se umístí buď na levou nebo pravou stranu podbřišku. Doba čekání na ledvinu trvá různě dlouho, kandidát na transplantaci je zařazený na čekací listinu a musí absolvovat přípravná vyšetření. Pokud ledvinu daruje příbuzný, transplantace může být provedena dříve. Po Tx je pacient dále sledován v transplantačním centru nebo ve spádové nefrologické ambulanci.

Transplantace Langerhansových ostrůvků Transplantace slinivky (pankreatu)