A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholesterol

Cholesterol je látka tukové povahy, patřící mezi steroidy, obsažena ve všech živočišných tkáních. Je to jedna se složek krevních tuků. Cholesterol potřebuje lidský organismus pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, důležitý je také při tvorbě buněčných membrán. Rozlišujeme cholesterol exogenní = vnějšího původu (čili z potravy) a endogenní = vnitřního původu (který si tělo vyrábí samo). Při zvýšených hladinách cholesterolu tzv. hypercholesterolemii (u diabetiků jsou to hodnoty nad 4,5 mmol/l) dochází
k podstatnému zvýšení rizika aterosklerózy. Mezi nejčastější příčiny tohoto stavu řadíme dědičné vlivy a také nevhodný životní styl. Cholesterol (stejně jako ostatní krevní tuky) je v těle přenášen pomocí částic zvaných lipoproteiny, které jsou složeny z tuků (lipidů) i bílkovin (proteinů). Vzájemný poměr těchto dvou základních složek určuje jejich charakteristické fyzikální vlastnosti, podle kterých je můžeme rozlišovat. Pokud lipoprotein obsahuje více tuků než bílkovin, pak má nižší hustotu než voda a označujeme jej jako LDL cholesterol (low density lipoprotein = lipoprotein o nízké hustotě), pokud obsahuje více bílkovin a méně tuku, má vyšší hustotu než voda a hovoříme o HDL cholesterolu (high density lipoprotein = lipoprotein o vysoké hustotě). Cholesterol, který se naváže na takový lipoprotein a vytvoří s ním jeden celek, pak vlastně rozlišujeme podle jeho „přenašeče“. Doporučená denní dávka cholesterolu v potravě by neměla přesáhnout 200-300mg). Zvýšené hladiny cholesterolu lze léčit jednak dietou s omezením zejména živočišných tuků, pomocí hypolipdiemik či rostlinných sterolů

Chléb a pečivo Chrom