A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Glykovaný hemoglobin (HbA1c, též zvaný dlouhý cukr či zpětný cukr) vzniká tak, že se glukóza váže na hemoglobin (krevní barvivo) červených krvinek a zůstanetak navázaná po dobu jejich života, což je zhruba 90 dní. Glykovaný hemoglobin je jedním z nejdůležitějších parametrů kompenzace diabetu, protože odráží hodnoty glykémie za posledních 4-6 týdnů a jeho hodnota nesouvisí s aktuální hladinou cukru v krvi. Vyšetření HbA1c se provádí ze žilní krve v laboratoři, nebo z kapilární krve v ordinaci lékaře. Doporučuje se vyšetřovat glykovaný hemoglobin 1x za 3 měsíce u diabetiků 1.typu, nejméně 2x za rok u diabetiků 2.typu a 1x za měsíc v  průběhu těhotenství u diabetičky. Výsledky se vyjadřují v jednotkách mmol/mol a normální hodnoty jsou nižší než 45 mmol/mol.

Glykosurie HDL cholesterol