A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glomeruly

Glomerulus je základní funkční jednotka ledvin tvořená „klubkem“ cév s přívodní a odvodní cévou, kde probíhá očišťování organizmu od nepotřebných a toxických látek tzv. glomerulární filtrace a tvorba moči. Poškození glomerulárních cév v důsledku hyperglykemie je projevem diabetické nefropatie a vede v časném stádiu ke vzniku albuminurie, později proteinurie. Při dalším zhoršování diabetické nefropatie dochází v důsledku zmnožení fibrózní tkáně k postupnému zjizvení
a následnému zániku glomerulů v ledvině, což vede k poklesu glomerulární filtrace a vzniku renální insuficience.

Glomerulární filtrace Glukagon