A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gestační diabetes

Gestační diabetes neboli „těhotenská cukrovka“ je porucha metabolizmu sacharidů, která se projevuje nejčastěji v posledním trimestru gravidity, kdy stoupají nároky na funkci beta buněk pankreatu a klesá citlivost tkání na inzulin. Diagnóza gestačního diabetu provádí ošetřující gynekolog. U všech žen je doporučeno co nejdříve na začátku těhotenství vyšetřit glykémii nalačno v žilní plazmě,

Normální hodnoty oGTT po 75 g glukózy:
nalačno:                       < 5,1 mmol/l
1 hodinu po zátěži:   < 10 mmol/l
2 hodiny po zátěži:   < 8,5 mmol/l

 vysoce rizikových žen (přítomnost aspoň dvou z rizikových faktorů – viz tabulka) co nejdříve v prvním trimestru gravidity u ostatních pak mezi 24. - 28.týdnem těhotenství provést orální glukózový toleranční test (oGTT) se 75 g glukózy.

Těhotné s vysokým rizikem
• gestační diabetes v předchozí graviditě
• výskyt diabetu v rodině
• porod dítěte větší hmotnosti v minulé graviditě (nad 4000 g)
• obezita
• věk nad 30 let
• glykosurie na počátku těhotenství
• předchozí porod mrtvého plodu
• hypertenze nebo preeklampsie v předchozí graviditě
• opakované potrácení
Gastroparéza GIK (glukóza-inzulín-kalium)