A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glykace

Glukóza je schopna vázat se v procesu označovaném jako neenzýmová glykace na některé molekuly struktury těla za vzniku tzv. glykozylové vazby. Takto vzniklé změněné sloučeniny (pozdní produkty glykace – AGE) vykazují některé vlastnosti snižující jejich životnost i kvalitu
a jsou v průběhu let podkladem pozdních komplikací diabetu. Tytéž změny probíhají i na molekule hemoglobinu (obsaženého v červených krvinkách). Takto změněný hemoglobin (glykovaný hemoglobin, HbA1c), je určitým obrazem stupně glykace všech tkání. Protože životnost červené krvinky je omezena přibližně na 90 dní, lze považovat stupeň glykace hemoglobinu za odpovídající průměrným hodnotám glykemií v časovém úseku předcházejících 8-10 týdnů a hodnota HbA1c tudíž popisuje míru kompenzace diabetu v tomto období.

Glukóza Glykemický index