A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GIK (glukóza-inzulín-kalium)

GIK je zkratkou pro infuzi sestávající z třech složek (glukóza-inzulín-kalium) která se používá ke kompenzaci diabetu před operací a v průběhu operace. Infúze GIK je vhodná u plánovaných operací u pacientů s diabetem 2. typu. Obvykle se podává 500ml 10% glukózy s 15 jednotkami krátkodobého inzulínu a 10 ml (mmol) 7,5% KCl (chlorid draselný). U diabetu 1. typu, náročnějších a akutních operací je výhodnější podávat inzulín i glukózu samostatně, aby bylo snazší pružně upravovat aktuální hodnoty glykemie dle potřeby. V období operace je nutno počítat s velkými přesuny tekutin a se změnami krevního průtoku v podkoží. Účinek podkožně podávaného inzulínu je za těchto podmínek nespolehlivý.

Gestační diabetes Glaukom