A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glomerulární filtrace

Pomocí glomerulární filtrace (uvádí se v ml/s nebo v ml/min) posuzujeme, v jaké „kondici“ jsou naše ledviny. Glomerulární filtrace (GF) ukazuje míru schopnosti ledvin tvořit moč a zbavovat tělo škodlivých látek, což je proces probíhající v glomerulech. Určuje se pomocí výpočtu z jednorázového vzorku nebo z moči sbírané za 24 hodin. Pokles glomerulární filtrace je známkou poškození ledvin renální insuficience, která je u diabetiků obvykle projevem diabetické nefropatie nebo déle trvající hypertenze

Stadium GF (ml/s/1,73 m²)
1. poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GF 1,5
2. poškození ledvin s mírným poklesem GF
chronická renální insuficience mírného stupně
1,0-1,5
3. poškození ledvin se středním poklesem GF
chronická renální insuficience středního stupně
0,5-1,0
4. těžká chronická renální insuficience
chronická renální insuficience těžkého stupně
0,25-0,5
5. selhání ledvin 0,25 nebo dialýza
Glinidy Glomeruly