A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glykosurie

Glykosurie je množství cukru (glukózy) v moči. Stanovení glykosurie lze provádět buď v laboratoři, nebo i doma pomocí vizuálních proužků. Měření glukózy v moči je ovšem pouze orientační a nelze jej použít k stanovení diagnózy diabetu ani pro sledování jeho stavu. Znalost hodnot glukózy v moči nepřináší žádné zásadní informace o stavu pacienta a nemá souvislost s hodnotou glykemie, pokud její hodnota nepřekročí 10 mmol/l (renální práh). Hodnota renálního prahu navíc bývá u různých lidí odlišná. Tímto způsobem měření lze rovněž zjistit pouze předešlou hyperglykémii v průběhu posledních 2–3 hodin. Tento nepřímý způsob měření glykémie je ryze orientační a podle glykosurie nelze přizpůsobovat dávky inzulínu. Touto metodou také pochopitelně nelze odhalit hypoglykémii (nedostatek cukru). Sledování glykosurie může sloužit pouze jako nedokonalá náhrada sledování glukózy v krvi osobními glukometry.

Glykémie Glykovaný hemoglobin (HbA1c)