A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gastroparéza

Gastroparéza je porucha vyprazdňování žaludku, jeho „ochrnutí“. a může být jedním
z důsledků diabetické neuropatie (diabetická gastroparéza). Poruchy motility (hybnosti) žaludku se vyskytují až u 2/3 diabetiků. Mírnější poruchy se označují jako zpomalená evakuace žaludku nebo diabetická gastropatie. V těžší případech může potrava v žaludku stagnovat až několik dnů. Dochází k poruše vyprazdňování tuhých látek a jejich zadržování
v horní části žaludku, tekutiny jsou většinou vyprazdňovány normálně. V důsledku zpomaleného nebo nepravidelného vyprazdňování dochází často k nepravidelnému přísunu a vstřebání glukózy což vede ke rozkolísání hladin glykemie a zejména u osob léčených inzulinem k četnému výskytu zdánlivě nevysvětlitelných hypoglykemií nebo hyperglykemií. U diabetiků 1. typu může být gastroparéza jednou z příčin brittle diabetu.

Gangréna Gestační diabetes